دانلود رایگان


دانلود تحقیق سیستم های فازی - دانلود رایگاندانلود رایگان دانلود تحقیق سیستم های فازی

دانلود رایگان دانلود تحقیق سیستم های فازی سيستم هاي فازي، سيستم هاي هستند با تعريف دقيق و كنترل فازي نيز نوع خاصي از كنترل فازي مي باشد كه آن هم دقيقاً تعريف مي گردد. دنياي واقعي ما بسيار پيچيده تر از آن است كه بتوان يك توصيف و تعريف دقيق براي آن بدست آورد. بنابراين بايد يك توصيف تقريبي يا همان فازي براي يك مدل معرفي شود. در سيستم هاي عملي اطلاعات مهم از دو منبع سرچشمه مي گيرند. يكي از منابع افراد خبره مي باشند كه دانش و آگاهيشان را در مورد سيستم با زبان طبيعي تعريف مي كنند. منبع ديگر اندازه گيري ها و مدلهاي رياضي هستند كه از قواعد فيزيكي مشتق شده اند.
در اين اثر رياضيات فازي، يك نقطه شروع و يك زبان اصلي را براي سيستم هاي فازي فراهم مي كند. بعد از آن مجموعه هاي فازي مطرح شده كه مي تواند علاوه بر دو مقدار [0.1] مقادير زيادي را در اين باره پذيرا باشد.
مقدمــه
واژه فازي در فرهنگ لغت آكسفورد بصورت "مبهم و گنگ" تعريف شده است. سيستم هاي فازي، سيستم هايي هستند با تعريف دقيق و كنترل فازي نيز نوع خاصي از كنترل فازي نيز نوع خاصي از كنترل غير خطي مي باشد كه آن هم دقيقاً تعريف مي گردد. اين مطلب مشابه كنترل و سيستم هاي خطي مي باشد كه واژه "خطي" يك صفت فني بوده كه حالت وضعيت سيستم و كنترل را مشخص مي كند. چنين چيزي در مورد واژه فازي نيز وجود دارد. اساسا گرچه سيستم هاي فازي پديده هاي غير قطعي و نامشخص را توصيف مي كنند، با اين حال خود تئوري فازي، يك تئوري دقيق مي باشد.
دنياي واقعي ما بسيار پيچيده تر از آن است كه بتوان يك توصيف و تعريف دقيق براي آت بدست آورد، بنابراين بايد يك توصيف تقريبي يا همان فازي كه قابل قبول و قابل تجزيه و تحليل باشد، براي يك مدل معرفي شود.
با حركت ما به سوي عصر اطلاعات، دانش و معرفت بشري بسيار اهميت پيدا مي كند. بنابراين ما به فرضيه اي نياز داريم كه بتواند دانش بشري را به شكلي سيستماتيك فرموله كرده و آنرا به همراه ساير مدل هاي رياضي در سيستم هاي مهندسي قرار دهد.
به عنوان مثال در عالم واقع تمامي سيستم ها به صورت غير خطي ميباشند. ولي تقريباً تمامي مطالعات و بررسي ها بر روي سيستم هاي خطي مي باشد. يك تئوري مهندسي خوب از يك سو بايد بتواند مشخصه هاي اصلي و كليدي دنياي واقعي را توصيف كرده و از سويي ديگر قابل تجزيه تحليل رياضي باشد. بنابراين از اين جنبه تئوري فازي تفاوتي با ساير تئوري هاي علوم مهندسي ندارد.
بعنوان يك قائده كلي يك تئوري مهندسي خوب بايد قادر باشد از تمامي اطلاعات موجود به نحو موثري استفاده كند.
در سيستم هاي عملي اطلاعات مهم از دو منبع سرچشمه مي گيرند. يكي از منابع افراد خبره مي باشد كه دانش و آگاهيشان را در مورد سيستم با زبان طبيعي تعريف مي كنند. منبع ديگر اندازه گيري ها و مدلهاي رياضي هستند كه از قواعد فيزيكي مشتق شده اند. بنابراين يك مسئله مهم تركيب اين دو نوع اطلاعات در طراحي سيستم ها است. براي انجام اين تركيب سوال كليدي اين است كه چگونه مي توان دانش بشري را در چارچوبي مشابه مدلهاي رياضي فرموله كرد. به عبارت ديگر سوال اساسي اين است كه چگونه مي توان دانش را به يك فرمول رياضي تبديل كرد ؟ براي پاسخ اين سوال، تاريخچه و اين كه سيستم فازي چگونه سيستمي است را بايد بدانيد.
تاريخچــه
[250]در سال 1965، ايراني تباري بنام پروفسور لطفي عسگرزاده، معروف به زاده، استاد دانشگاه بركلي آمريكا، در مجله اطلاعات و كنترل، مقاله اي تحت عنوان Fuzzy Sets منتشر ساخت و اين فصل مبناي توسعه و ترويج اين نظريه به جهان شد. مدتها بود كه او با نظريه سيستم ها سر و كار داشت و ملاحظه مي كرد كه هر چه پيچيدگي يك سيستم بيشتر شود حل و فصل آن بوسيله رياضيات رايج، مشكل تر است و لذا به رياضيات ديگري براي حل اين مشكل نياز است اين رياضيات بايد بتواند ابهام موجود در پيچيدگي يك سيستم رامدل سازي كند و با محاسبات خود ان را تحت كنترل و نظارت در آورد و رفتار آن را پيشگويي كند و بالاخره در سال 1965 به اين موفقيت دست يافت.
مقدمه
تاريخچه
فصل اول
1-1 سيستمهاي فازي چگونه سيستم هايي هستند ؟
2-1 سيستم هاي فازي چگونه استفاده مي شوند ؟
فصل دوم
2-1 مكمل فازي
2-2 اجتماع فازي، s نرم ها
2-3 اشتراك فازي، T نرم ها
2-4 عملگرهاي ميانگين
فصل سوم
3-1 موتور استنتاج فازي
3-2 فازي سازي ها
3-2 غيرفازي سازها
فصل چهارم
4-1 انتخاب ساختار سيستمهاي فازي
4-2 طراحي سيستم هاي فازي
فصل پنجم
روش يادگيري براي سيستمهاي فازي
5-1 مقدمه
5-2 سيستم هاي فازي
فصل ششم
پيش گفتار
6-1 مقدمه
6-2 سيستمهاي زمان گسسته
6-3 حالت پيوسته
6-4 خاتمه
فصل هفتم
7-1 چكيده
7-2 كلمات كليدي
7-3 مقدمه
7-4 اجزاي تشكيل دهنده درايور
7-5 محاسن و معايب اين طرح
7-6 مراحل ساخت دستگاه
منابــع


دانلود تحقیق سیستم های فازی


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


دانلود ترجمه مقاله بررسی کاربرد تئوری مجموعه های فازی در ...

چکیده – هدف این پژوهش، شناسایی روند تحقیق در زمینه مقالات مربوط به کاربرد تئوری مجموعه های فازی در مدیریت تولید و عملیات (pom) می باشد.

پاورپوینت سیستم های فازی و احتمالات تفاوت ها و شباهت ها ...

دانـلـود پاورپوینت بـا عـنـوان، سیستم های فازی و احتمالات تفاوت ها و شباهت ها بخشی از ...

دانلود مقاله متدلوژی ها و اپلیکیشن (کاربرد) های سیستم خبره ...

متدلوژی های سیستم خبره، تمایل به توسعه به سمت خبره بودن داشته و کاربرد های این سیستم ها را میتوان از نوع دامنه ی مسئله گرا دانست.

دانلود تحقیق سیستمهای کنترل عصبی-فازی (ANFIS)

دانلود تحقیق ... سیستم فازی-عصبی ... پاسخ ورودی صفر سیستم های غیر خطی به ...

منطق فازی پایان نامه منطق فازی | پروژه پایان نامه تحقیق ...

منطق فازی پایان نامه منطق فازی . پایان نامه منطق فازی . مقدمه : منطق فازی پایان نامه منطق فازی. بشر به مدد تعقل و انديشه است که توانسته طبيعت چموش را رام خود کند، و فرهنگ و تمدن را رنگ و جلا ببخشد.

منطق فازی پایان نامه منطق فازی | پروژه پایان نامه تحقیق ...

منطق فازی پایان نامه منطق فازی . پایان نامه منطق فازی . مقدمه : منطق فازی پایان نامه منطق فازی. بشر به مدد تعقل و انديشه است که توانسته طبيعت چموش را رام خود کند، و فرهنگ و تمدن را رنگ و جلا ببخشد.

دانلود مدیریتی | مدیران ایران

دانلود مدیریتی - مجموعه ای از فایل های مفید برای مدیران و علاقه مندان به علم مدیریت که ...

آنالیز فوریه در سیستم های قدرت دانلود رایگان کد پروژه متلب

آنالیز فوریه در سیستم های قدرت دانلود رایگان کد پروژه متلب

بکارگیری سیستم استنتاج فازی در تحلیل کاربری های شهری با ...

ضمن بیان مفهوم منطق فازی و ساختار سیستم استنتاج فازی، به قابلیت ها و نقاط ضعف و قوت این مدل درتحلیل داده های مبهم و غیردقیق اشاره گردیده است.

نلود پایان نامه سیستم استنتاج فازی

... سیستمهای فازی ... سری‌های زمانی,دانلود ... تحقیق طراحی سیستم های ...

دانلود تحقيق مقاله کنترل منطق فازی برای سیستم تهویه- هوا ...

سیستم گرمایشی و تهویه هوا، بزرگترین مصرف‌کننده‌ی انرژی در یک ساختمان است. در این تحقیق، کنترل منطق فازی برای سیستم تهویه هوای ساختمان جهت افزایش بازده انرژی و تامین محیط راحت بررسی شده است.

ترجمه مقاله یک سیستم خبره فازی عصبی برای تشخیص

فروشگاه هزاران فایل دانلود تحقیق آماده ... سیستم خبره فازی ... داده های نمونه ...

دانلود پایان نامه ارشد : بکارگیری سیستم استنتاج فازی در ...

ضمن بیان مفهوم منطق فازی و ساختار سیستم استنتاج فازی، به قابلیت ها و نقاط ضعف و قوت این مدل درتحلیل داده های مبهم و غیردقیق اشاره گردیده است.

دانلود تحقیق سیستمهای کنترل عصبی-فازی (ANFIS)

دانلود تحقیق ... سیستم فازی-عصبی ... پاسخ ورودی صفر سیستم های غیر خطی به ...

اطلاعاتی کامل درباره دوربین های مداربسته

انواع دوربین مداربسته کاربردهای دوربین مداربسته دوربین مداربسته,دوربین های آنالوگ ...

تحقیق برنامه نویسی سیستم استنتاج عصبی فازی (ANFIS) با نرم ...

دانلود تحقیق ... یکی از این زمینه ها مربوط به کاربرد نظریه سیستم های فازی در ...

دانلود مقاله یک سیستم خبره فازی عصبی برای تشخیص ⋆ مطلب‌جو

دریافت ترجمه مقاله یک سیستم خبره فازی عصبی برای تشخیص سیستم خبره فازی عصبی برای تشخیص. عنوان انگلیسی مقاله: A Hybrid Fuzzy-Neural Expert system For Diagnosis; عنوان فارسی مقاله: یک سیستم خبره فازی عصبی برای تشخیص.

دانلود پایان نامه ارشد : بکارگیری سیستم استنتاج فازی در ...

سیستم استنتاج فازی یک سیستم دانش مبنا بر پایه نظرات کارشناسی می باشد و معیار های با مقادیر قطعی را فازی نموده و بر اساس قوانین اگر – آنگاه تحلیل می کند و در نهایت خروجی تحلیل بصورت مقادیر حقیقی نشان داده می شود.

پایگاه مقالات علمی مدیریت

با سلام خدمت مخاطبین فرهیخته پایگاه مقالات علمی مدیریت. این پایگاه حاصل فعالیت های ...

دانلود پایان نامه ارشد : بکارگیری سیستم استنتاج فازی در ...

دانلود پایان نامه ... 1-5- فرضیات تحقیق: سیستم استنتاج ... تحقیقاتی که از سیستم های فازی در ...

نلود پایان نامه سیستم استنتاج فازی

... سیستمهای فازی ... سری‌های زمانی,دانلود ... تحقیق طراحی سیستم های ...

لامپ نئون

پاورپوینت درس 5 مطالعات اجتماعی پایه پنجم ابتدایی ( جمعیت ایران )

پروژه کامل جنگلهای شمال

دانلود پاورپوینت مديريت دارايي هاي جاري(مدیریت مالی 2)

دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق درباره کودکان تیزهوش

پاورپوینت آموزش الکترونیک

دانلود مقاله و پروژه بررسي خرابي پ لهاي استان گلستان در اثر سيلاب

پاور پوینت در مورد کيفيت آب

تحقیق در مورد آلومينيوم‌

پاورپوینت در مورد اهميت و شيوه هاي نوين فراگيري زبان انگليسي در مراكز پژوهشي