دانلود رایگان


خصوصی سازی - دانلود رایگاندانلود رایگان تحقیق رشته اقتصاد نظری

دانلود رایگان خصوصی سازی تحقیق خصوصی سازی در حجم 43 صفحه و در قالب word و قابل ویرایش و با قسمتی از متن زیر:
بعد از جنگ جهاني اول، ليبراليسم به مفهوم دخالت دولت در امور اقتصادي به مرحله عمل درآمد و با گسترش تقاضا، بهبود خدمات عمومي و رفاهي و از بين رفتن بيكاري و ايجاد تحرك در زمينه هاي بالقوه اقتصادي موفقيت چشمگيري حاصل شد. به اين ترتيب حوزه مالكيت دولت گسترش يافت و بسياري از صنايع و فعاليت هاي اقتصادي در اروپا ملي اعلام گرديد. به طوري كه در ايتاليا بسياري از بانك هاي سرمايه گذاري و صنايع وابسته، در انگلستان بانك ها، صنايع ذغال سنگي، راه آهن ، هواپيمايي و گاز ودر فرانسه مؤسسه هاي بيمه بانك اسلحه سازي و هواپيما سازي و غيره ملي اعلام شدند، به اين ترتيب طي سال هاي پس از جنگ، كشورهاي اروپايي تجارت كاملي از اداره شركت هاي دولتي و انحصارات ملي به دست آوردند. حاصل اين تجارب كه عدم كارآيي شركت هاي دولتي بود، باعث شدت شعارهاي ملي كردن به ضد ملي كردن تبديل شود. ليبراليسم جديد اين بار خشنود از فعاليت دولت، پديده شكست دولت را مطرح ساخت و خصوص سازي را به عنوان استراتژي مطلوب به جهان عرضه مي كرد و موج جديد خصوصي سازي به پيش گامي انگلستان سرتاسر جهان را فرا گرفت. از روش مذاكره ويا مزايده مي توان براي خصوصي سازي آن گروه از شركت هاي كوچك و متوسط دولتي استفاده كرد كه به دليل وضعيت نامناسب مالي سوء مديريت عملكرد مناسبي ندارند. در انگلستان زماني كه مارگارت تاچر در سال 1979 به قدرت رسيد، نزديك به 11/5 درصد از توليد ناخالص داخلي مربوط به شركت هاي دولتي بود. در زمان سومين پيروزي او در سال 1987 اين سهم به 7/5 درصد رسيد و در جريان اين تحول بيش از 500 هزار كارگر به بخش خصوصي انتقال يافتند و 90 درصد از آنها صاحب سهام كارخانه شدند. گزارش سازمان همكاري اقتصادي و توسعه( OECD) نشان مي دهد در سال 1996 دولت ها 88 ميليارد دلار از طريق خصوصي سازي درآمد كسب كردند. در همين حال در كشورهاي در حال توسعه و غير عضو(OECD) نيز در زمينه خصوصي سازي گسترش يافتند به طوري كه در سال 1990 سهم اين كشورها در مجموع درآمدهاي ناشي از خصوصي سازي فقط 17 درصد يعني 4 ميليارد دلار بود كه اين سهم در سال گذشته به 22 درصد يعني 19 ميليارد دلار رسيد. با توجه به سياست هاي آزاد سازي در سطح جهان و قبول اين موضوع كه بنگاه هاي دولتي در ايران نيز از كارايي مناسب برخوردار نيستند، پديده خصوصي سازي به عنوان يك راه عملي براي اصلاح مديريت بنگاه وانتقال برخي از امور دولتي به بخش خصوصي مطرح گرديد، از اين رو طرح سياست خصوصي سازي، هم زمان با اجراي برنامه اول توسعه اقتصادي از سال 1368 در كشور مورد توجه قرار گرفت.
كشورهاي توسعه نيافته به خصوص بعد از دهه هشتاد، به صورت سرسام آوري در راستاي خصوصي سازي صنايع و شركت هاي دولتي دست يازيدند. فروپاشي ايديولوژي سوسيالستي و شكست تجربه اي دولتي كردن اقتصاد ويا اقتصاد مركزي از يك طرف و تجربه اي موفق يك تعداد از كشورهاي جهان به خصوص كشورهاي جنوب شرق آسيا، اي باور را تقويت كرد كه براي رسيدن به رشد پايدار اقتصادي، جز پيوستن به اقتصاد بازار آزاد وكاهش مداخله دولت از طريق خصوصي سازي شركت هاي دولتي، راه دومي وجود ندارد.
و مهم تر از آن اينكه بازيگران اصلي اقتصاد در دنياي ما يعني صندوق بين المللي پول وبانك جهاني، با ارائه راهكاري براي نجات كشورهاي توسعه نيافته وبحران زده، بنام "تعديل ساختاري " كه خصوصي سازي مهم ترين شاخصي آن به شمار ميرود، كمكهاي شان به اين كشورها را، منوط و مربوط به پذيرش اصول تعديل ساختاري و گام برداشتن در راستاي آوردن اصلاحات بنيادين در ساختار اقتصادي اين كشورها، ساختند. تعديل ساختاري در واقع، گذاربه اصول اوليه ليبراليزم اقتصادي ميباشد. يعني آنگاه كه كشورهاي بدهكار و توسعه نيافته در برنامه هاي اقتصادي شان با شكست مواجه شدند، صندوق بين المللي پول و بانك جهاني و در كنار آن وزارت خزانه داري امريكا، خصوصي سازي، آزاد سازي مالي، پولي و تجاري، تعديل در بيلانس تاديات و ....... را در سر خط سياست گذاري هاي مهم اقتصادي شان قرار دادند و علت شكست برنامه هاي اين كشورها را مداخله اي بيش از حد دولت در اقتصاد و راه نجات شان را پذيرفتن بدون چون و چراي اقتصاد بازار آزاد، تشخيص دادند.
هر چند حمايت بدون چون و چرا از بازار، رسالت اصلي و اولي اين دو نهاد قدرتمند اقتصادي نبود، چون اين دو نهاد براساس اين پيش فرض شكل گرفتند كه بازار عملا نميتوانند آنگونه كه كلاسيك ها تصور ميكردند، بدون نقص كار كند، لذا اين دو نهاد براي اين شكل گرفت كه از بحران هاي ديگر در اقتصاد جلوگيري نمايد. به هر حال اين، ضرورت به يك بحث جداگانه دارد. اما خصوصي سازي از اصول اوليه تعديل ساختاري و تفاهم واشنگتن (تفاهم بين بانك جهاني، صندوق بين المللي پول و وزارت خزانه داري امريكا، براي نجات كشورهاي توسعه نيافته و به خصوص امريكاي لاتين) به شمارمي رود.
اهداف خصوصي سازي:
كاهش حوزه فعاليت بخش دولتي، انتقال مالكيت، كنترل اقتصادي، افزايش كارآيي واحدهاي اقتصادي، كاهش كسر بودجه و بدهي هاي ملي و تعديل مقررات از جمله اهداف خصوصي سازي به شمار مي رود.
در كشورهاي مختلف كه داراي سيستم هاي اقتصادي و شرايط اجتماعي مي باشند، اهداف خصوصي سازي نيز متفاوت است. البته اين اهداف داراي فصل هاي مشتركي نيز مي باشند كه مهم ترين آن بهبود كارآيي واحدهاي اقتصادي است، اما آن دسته از اهدافي كه تقريباً مورد نظر اكثر كشورهايي است كه اقدام به خصوص سازي كرده اند عبارت از:
3-1-كاهش حوزه فعاليت بخش دولت: اين اهداف در واقع واكنش طبيعي نسبت به گسترش فعاليت هاي اقتصادي دولت به ويژه پس از جنگ جهاني دوم است.
3-2- انتقال مالكيت و كنترل اقتصادي: اين انتقال باعث مي شود تا بسياري از اشتغالات و مسئوليت هاي قانوني تصميم گيرندگان دولتي كاسته شود.
3-3-افزايش كارايي واحدهاي اقتصادي: اصولا عقيده بر اين است كه حركت به سوي بازار همراه با افزايش كارآيي است.
3-4-كاهش كسري بودجه وبدهي هاي ملي: انتقال فعاليت هاي اقتصادي با فروش دارايي با روش هاي ديگر عمدتا باعث كاهش هزينه و افزايش درآمد مي شود.در صورتي كه دولت قادر باشد رشد هزينه هاي آتي برنامه هاي دولتي را متوقف سازد.
3-5-تعديل يارانه ها و اختلال قيمت:دخالت هاي دولتي اختلال در قيمت ها و تخصيص نامطلوب منابع را باعث مي شود ودر حالي كه خصوصي سازي در بسياري از موارد اين مشكلات را حل كرده و روند توليد با مكانيزم آزاد بازار هماهنگ مي شود.
3-6- تعديل مقررات: مقررات زدايي نخستين و مهم ترين قدم در جهت فراهم آوردن شرايط و فضاي رقابتي مي باشد.
3-7- افزايش رقابت: رقابت مهم ترين امتياز، شاخص برتر ومايه حيات نظام بازار است و خصوصي سازي با مفهوم افزايش رقابت و گرايش به سوي پذيرفته شدن در بين اكثر شركت هاي خصوصي سازي در ده هاي اخير مطرح است.
3-8-ايجاد علاقه در شاغلان شركت ها: سهيم نمودن كارگران، كارمندان ومديران شركت ها، از ابزار مهم سياسي با آثار مثبت اقتصادي در فرآيند خصوصي سازي مي باشد.
3-9- گسترش بازار سرمايه: فرآيند خصوصي سازي مالكيت سهام را گسترش مي كند.
3-10- تأمين منابع مصرف كنندگان: با انجام خصوصي سازي نظم بازار جايگزين تصميم گيري سياسي مي شود و به تبع آن تخصيص و بهره وري منافع بر مبناي انتخاب كنندگان قرار مي گيرد.


خصوصی سازی


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


«چالشهای بومی سازی حقوق بین الملل» در مصاحبه با دکتر موسوی ...

«چالشهای بومی سازی حقوق بین الملل» در مصاحبه با دکتر موسوی – بخش اول

تابلو سازی پرکاس ساخت ... - perkasco.com

تابلو سازی پرکاس ساخت تابلوهای تبلیغاتی تابلو سازی پرکاس با بیش از 8 سال سابقه در ...

آموزش قالبگیری با سیلیکون و ساخت قالب سیلیکونی و تولید ...

فروش خمیر مجسمه سازی و قالب گیری، برای ساخت قالب های سیلیکونی نرم و منعطف خمیر ۴۰۰ ...

ایران از عادی‌سازی روابط دو کره استقبال کرد - BBC News فارسی

وزارت امور خارجه ایران از عادی‌سازی روابط دو کره استقبال کرده اما درباره آنچه دخالت ...

خصوصی - khosousi.com

دانلود آثار خصوصی موسیقی سنتی، صوتی و تصویری. آرشیو کاملی از آثار منتشر نشده‌ و خصوصی ...

آموزش آنالیز FFT یک سیگنال :: شبیه سازی سیستم های الکتریکی

شبیه سازی سلول خورشیدی با واسط بوست به همراه کنترل کننده ولتاژ خروجی و اینورتر سه فاز ...

پرسش و پاسخ های متداول پیاده سازی

پرسش و پاسخ های متداول پیاده سازی. استاندارد بین المللی iso 9001. 1- برای پیاده سازی ...

وین پارس - winpars.com

مشارکت در سود سایت وین پارس با سرویس جدید پارس ووچر برای کسب اطلاعات بیشتر اطلاعیه ...

کمباین‌سازی ایران - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

کمباین‌سازی ایران(ایران جان دیر سابق) شرکت ایرانی تولیدکننده ماشین‌آلات کشاورزی ...

tidewater.ir

بازدید مدیر عامل هلدینگ تایدواتر خاورمیانه از مجتمع بندری شهید رجایی روابط عمومي ...

کمباین‌سازی ایران - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

کمباین‌سازی ایران(ایران جان دیر سابق) شرکت ایرانی تولیدکننده ماشین‌آلات کشاورزی ...

خصوصی - khosousi.com

دانلود آثار خصوصی موسیقی سنتی، صوتی و تصویری. آرشیو کاملی از آثار منتشر نشده‌ و خصوصی ...

طلوع کمبریج | گروه آموزش خصوصی زبان خارجه در تهران

گروه آموزش خصوصی طلوع کمبریج ارائه دهنده تدریس خصوصی زبان انگلیسی و زبان فرانسه به ...

وین پارس - winpars.com

مشارکت در سود سایت وین پارس با سرویس جدید پارس ووچر برای کسب اطلاعات بیشتر اطلاعیه ...

طلوع کمبریج | گروه آموزش خصوصی زبان خارجه در تهران

گروه آموزش خصوصی طلوع کمبریج ارائه دهنده تدریس خصوصی زبان انگلیسی و زبان فرانسه به ...

UNIDROIT - News and events

International Institute for the Unification of Private Law - News and Events

«چالشهای بومی سازی حقوق بین الملل» در مصاحبه با دکتر موسوی ...

«چالشهای بومی سازی حقوق بین الملل» در مصاحبه با دکتر موسوی – بخش اول

مدیرعامل تازه برکنار شده شرکت پست: خصوصی‌سازی پست به ...

محمدحسن کرباسیان مدیرعامل تازه برکنارشده شرکت پست که اظهاراتش امروز وجهی کارشناسی ...

تحقیق در مورد برنج

دانلود پروژه تحليل داده ها در تحقيقات تجاري صفحه 50 (word)

پرسشنامه سازگاری دانش آموزان دبیرستانی AISS

پاورپوینت معرفی رم کولهاس و آثارش

مقاله درباره فضایل سوره های قرآن

دانلود فایل گزارش مربوط به خدمتگزار مدرسه.

دانلود مقاله مقايسه لينوكس و ويندوز

اقتصاد چین

هندسی در معماری 13 ص

تولید کنسرو و رب گوجه فرنگی گزارش از شركت صنايع غذايي گلستان عصاره - Copy