دانلود رایگان


پروژه بررسي مقايسه‌اي هوش هيجاني و معنوي با پيشرفت تحصيلي دانش آموزان مقطع متوسطه - دانلود رایگاندانلود رایگان هوش هیجانی پدیده‌ای پیچیده روانی ـ اجتماعی است, این پدیده صفت یا ویژگی ارثی یا ژنتیکی نیست بلکه اساساً در نتیجه روابط نادرست بین فردی و سازش

دانلود رایگان پروژه بررسي مقايسه‌اي هوش هيجاني و معنوي با پيشرفت تحصيلي دانش آموزان مقطع متوسطهنوع فایل: word
قابل ویرایش 104 صفحه

مقدمه:
هوش هیجانی پدیده ای پیچیده روانی ـ اجتماعی است، این پدیده صفت یا ویژگی ارثی یا ژنتیکی نیست بلکه اساساً در نتیجه روابط نادرست بین فردی و سازش نایافتگی های اجتماعی در مراحل مختلف رشد در خانه و جامعه پدیدار می شوند.
كلمن ضمن مهم شمردن هوش شناختي و هيجاني مي گويد هوشبهر IQ در بهترين حالت خود تنها 20 درصد از موفقيت هاي زندگي است، 80 درصد موفقيت ها به عوامل ديگر وابسته است و سرنوشت افراد در بسياري از موارد در گرو مهارتهايي است كه هوش هيجاني، داشتن روابط مناسب اجتماعي با ديگران، كار كردن در كنار ديگران، اطمينان داشتن به آنها و ... را تشكيل مي دهد (Tebyannet, 1998).
امروزه علاوه بر تأكيد اساسي كه بر بهره هوشي در يادگيري مهارتها و حرفه ها مي شود مسئله استعداد نيز در كنار آن اهميت ويژه اي دارد و آزمونهاي هوشي نمي توانند تعيين كنند صرف ميزان موفقيت فرد در يك زمينه باشد. به عنوان مثال فردي كه از لحاظ سطح هوشي در حد بالايي قرار دارد لزوماً مهندس يا پزشك خوبي نخواهد شد. موفقيت آن وابسته به بهره هوشي او در كنار استعدادهايي كه در آن زمينه دارد مي باشند. افرادي با بهره هوشي يكسان ممكن است استعدادهاي مختلفي در زمينه هاي مختلف از خود نشان دهند. فردي ممكن است در زمينه موسيقي مهارت و شايستگي نشان دهد، ديگري در مكانيك و ديگري در علوم پزشكي.
هوش معنوي يا SQ را مي توان همان توانايي دانست که به ما قدرتي مي دهد و روياها و تلاش و کوشش براي به دست آوردن آن روياها را مي دهد. اين هوش زمينه تمام آن چيزهايي است که ما به آنها معتقديم و نقش باورها، هنجارها، عقايد و ارزش ها را در فعاليت هايي را که بر عهده مي گيريم در بر مي گيرد. هوشي که به واسطه آن سوال سازي در ارتباط با مسائل اساسي و مهم در زندگي مان مي پردازيم و به وسيله آن در زندگي خود تغييراتي را ايجاد مي کنيم.
با استفاده از هوش معنوي به حل مشکلات با توجه به جايگاه، معنا و ارزش آن مشکلات مي پردازيم. هوشي که قادريم توسط آن به کارها و فعاليت هايمان معنا و مفهوم بخشيده و با استفاده از آن بر معناي عملکردمان آگاه شويم و دريابيم که کداميک از اعمال و رفتارهايمان از اعتبار بيشتري برخوردارند و کدام مسير در زندگي مان بالاتر و عالي تر است تا آن را الگو و اسوه زندگي خود سازيم.
يکي از نمادهايي که معمولا در توضيح اين هوش به کار گرفته مي شود، نماد گل نيلوفر است که در آن با تلفيق سنت و عقايد موجود در شرق و غرب و با استعانت از مسائل علمي، مدلي قابل لمس و زيبا براي SQ ارائه داد.
اصطلاح هوش هيجاني براي اولين بار در سال 1990 توسط ميلر و سالووي بريا تشريح برخي ويژگيها مثل خود آگاهي، ابراز همدردي افراد با يكديگر و كنترل هيجانات مطرح شد و پنج سال بعد كلمن ابراز كرد كه موفقيت در زنگي بيش از آنكه به هوش شناختي بستگي داشته باشد به هوش هيجاني وابسته است.
افرادي كه هوش هيجاني پايين دارند در روابط اجتماعي خود با ديگران دچار مشكل هستند و نمي توانند در زندگي اجتماعي خود موفقيت هاي لازم را كسب كنند (شريفي، 1381).

فهرست مطالب:
فصل اول: كليات طرح تحقيق
مقدمه
بيان مسئله
اهداف تحقيق
فرضيه هاي پژوهشي
تعاريف واژه ها و اصطلاحات
فصل دوم : مباني نظري و پيشينه تحقيق
مقدمه
مفهوم هوش هيجاني
هوش چيست؟
نقش هيجانها در هوش
تاريخچه پيدايش هوش هيجاني
مدل هوش هيجاني "بار- آن"
مولفه هاي هوش هيجاني
نقش (EQ) در موفقيت
رابطه رفتار و هوش هيجاني
مفهوم هوش معنوي
نعمت هوش
نماد هوش معنوي
موانع اصلي هوش
اصول راهنماي تقويت هوش احساسي
مفهوم هوش معنوی
پیشینه تحقیق درباره هوش معنوی
ویژگی های تیزهوشان معنوی (افراد با هوش معنوی بالا)
مؤلفه های هوش معنوی
هوش معنوی از دیدگاه اسلام
برخي كاربردهاي هوش معنوي در زندگي روزمره
پيشينه تحقيقات انجام شده در مورد موضوع تحقيق
فصل سوم: روش تحقيق
روش تحقيق
جامعه آماري، حجم نمونه و شيوه نمونه گيري
ابزار اندازه گيري
روش جمع آوري اطلاعات
روش اجراي تحقيق
اعتبار يا روايي پرسشنامه هوش هيجاني
روش تجزيه و تحليل داده ها
فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده ها
مقدمه
آمار توصيفي
آمار استنباطی
فصل پنجم : بحث و نتيجه گيري
بحث و نتيجه گيري
محدوديت¬هاي تحقيق
پيشنهادات
منابع

منابع ومأخذ:
1- احمدي، علي اصغر. (1372). مفاهيم بنيادي در روانشناسي نوجواني و جواني، چاپ پنجم، نشر بنياد.
2- احمدوند، علي. (1383). بهداشت رواني. تهران. انتشارات پيام نور.
3- اسماعيلي، غلامعلي. (1377). بررسي سلامت روان دانشجويان دانشگاه هاي تهران . پايان نامه کارشناسي ازشد دانشگاه علامه طباطبايي.
4- امين بيگي، علي، عباس زاده، صمدعلي. (1384). هنجاريابي آزمون SCL-90 –R و بررسي سلامت رواني دانش آموزان 18- 15 ساله استان آذربايجان غربي.
5- آزاد، حسين. (1382). آسيب شناسي رواني (2). تهران. ناشر دانشگاه پيام نور (با همکاري انتشارات دليل).
6- اورنسون، اليوت. (1377). روانشناسي اجتماعي. ترجمه دكتر حسين لشكر كن، چاپ يازدهم، انتشارات رشد.
7- بهادرخان، جواد. (1372). بررسي همه گير شناسي اختلالات رواني در مناطق روستايي گناباد. پايان نامه کارشناسي ارشد. انستيتو روانپزشکي.
8- بوالهدي، جعفر. (1370). بهداشت روان. تهران. انتشارات تبليغ بشري.
9- پارسا، محمد. (1360). روان شناسی یادگیری، تهران، موسسه انتشارات بعثت، چاپ اول
10- حقانی، علی اصغر. (1378). روانشناسی رشد نوجوانان، تهران ، نشر شورا ، چاپ اول.
11- حقیقی، محمدعلي، (1382). تکنولوژی و مهندسی فکر، تهران، انتشارات فرار وان ، چاپ چهارم.
12- ديوسيون، جرالدسي. نيل، جان ام. کرنيگ، آن ام. مرتجم دهستاني، مهدي. (1383). تهران. نشر ويرايش.
13- رضاپور، احمد. (1376). هنجاريابي آزمون SCL-90 –R بر روي دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي شهيد چمران اهواز، پايان نامه کارشناسي ارشد. دانشگاه علامه طباطبايي.
14- رئوفی، محمد حسین. (1380). مدیریت رفتار کلاسی، مشهد ، انتشارات آستان قدس رضوی ، چاپ چهارم
15- شاملو، سعيد. (1373). آسيب شناسي رواني. تهران. رشد.
16- شاملو، سعيد. (1378). آسيب شناسي رواني. تهران. رشد.
17- شريفي، حسن پاشا. (1381). اصول روان سنجي و روان آزمايي. تهران. مرکز نشر و پخش آثار روانشناسي تربيتي.
18- شعاري نژاد، علي اکبر. (1370). روانشناسي عمومي. تهران، توس
19- شفيع آبادي، عبدالله.ناصري، غلامرضا. (1377). نظريه هاي مشاوره و روان درماني. تهران. مرکز آموزشگاهي.
20- كريمي، يوسف. (1383). روانشناسي اجتماعي. چاپ هيجدهم، تهران: انتشارات دانشگاه پيام نور.
21- کي نيا، مهدي (1384). روانشناسي جنايي. تهران. انتشارات رشد.
22- گنجي، حمزه. (1381). روانشناسي عمومي. تهران. ناشر دانشگاه پيام نور (با همکاري انتشارات دليل).
23- مرعشي، حسن. (1375). بررسي سلامت رواني در جانبازان شاغل و غيرشاغل اهواز. پايان نامه کارشناسي ارشد دانشگاه آزاد اسلامي واحد اهواز.
24- ميرزائي، رقيه (1359). ارزيابي پايايي و اعتبار آزمون SCL-90-R در ايران. پايان نامه کارشناسي ارشد. انستيتو روانپزشکي.
25- نجاريان، بهمن. داودي، ايران. (1380). ساخت و اعتباريابي SCL-25 . مجله روانشناسي سال پنجم. شماره 2
26- هيلگارد، ارنست و همكاران. (1370). زمينه روانشناسي. جلد دوم، ترجمه محمدنقي براهني و ديگران، چاپ سوم، انتشارات رشد.


پروژه


بررسی


مقایسه‌ای


هوش


هیجانی


و


معنوی


با


پیشرفت


تحصیلی


دانش آموزان


مقطع


متوسطهمقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


دانلود پایان نامه هوش هیجانی و پیشرفت تحصیلی

همیار دانشجو بررسی رابطه بین هوش هیجانی با پیشرفت تحصیلی رایگان دانش آموزان تیزهوش ...

بررسی رابطه هوش هیجانی و عزت نفس با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

عزت نفس و پيشرفت تحصيلي دانش ... بررسي رابطه هوش هيجاني و ... دانش آموزان متوسطه و ...

پژوهش اجتماعي - هوش هيجاني و پيشرفت تحصيلي دانشآموزان

مدارسي كه هوش هيجاني و هوش شناختي را به هم متصل مي‌كنند و به پيشرفت همگام و هماهنگ آنها توجه دارند، مي‌توانند سطح عملكرد تحصيلي دانش‌آموزان را به طور معني‌داري بهبود بخشند(آبيسامارا [17] ، 200: 661).

دانلود رایگان پروژه و پایان نامه و مقالات - پایان نامه های ...

... دانش آموزان دختر مقطع متوسطه. 55 ... و پيشرفت تحصيلي دانش ... بررسي هوش هيجاني و ...

دانلود پروژه مقاله بررسی رابطه هوش معنوی و پیشرفت تحصیلی ...

فایل ورد دانلود پروژه مقاله بررسی رابطه هوش معنوی و پیشرفت تحصیلی در بین دانش آموزان مقطع ابتدایی شهرستان ارزوییه در word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

SID.ir | بررسي رابطه هوش هيجاني، پيشرفت تحصيلي دانش آموزان

پژوهش حاضر با هدف بررسي رابطه هوش هيجاني و پيشرفت تحصيلي انجام شده است. نمونه پژوهش ...

پژوهش اجتماعي - هوش هيجاني و پيشرفت تحصيلي دانشآموزان

مدارسي كه هوش هيجاني و هوش شناختي را به هم متصل مي‌كنند و به پيشرفت همگام و هماهنگ آنها توجه دارند، مي‌توانند سطح عملكرد تحصيلي دانش‌آموزان را به طور معني‌داري بهبود بخشند(آبيسامارا [17] ، 200: 661).

بررسی رابطه هوش هیجانی و عزت نفس با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

ahmz.ir/product-30827-بررسي-رابطه-هوش-هيجاني-و-عزت-نفس-با-پيشرفت-تحصي... در این پژوهش به بررسی رابطه «هوش هیجانی و عزت نفس با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پرداخته شده است.

دانلود رایگان پروژه و پایان نامه و مقالات - پایان نامه های ...

... دانش آموزان دختر مقطع متوسطه. 55 ... و پيشرفت تحصيلي دانش ... بررسي هوش هيجاني و ...

دانلود رایگان پروژه و پایان نامه و مقالات - پایان نامه های ...

... دانش آموزان دختر مقطع متوسطه. 55 ... و پيشرفت تحصيلي دانش ... بررسي هوش هيجاني و ...

دانلود رایگان پروژه و پایان نامه و مقالات - پایان نامه های ...

... دانش آموزان دختر مقطع متوسطه. 55 ... و پيشرفت تحصيلي دانش ... بررسي هوش هيجاني و ...

روش تحقیق جدید | پایان نامه ، پروژه های نرم افزاری، تحقیق ...

... و پيشرفت تحصيلي در دانش ... آموزان دختر مقطع متوسطة ... بررسي مقايسه اي ...

روش تحقیق جدید | پایان نامه ، پروژه های نرم افزاری، تحقیق ...

... و پيشرفت تحصيلي در دانش ... آموزان دختر مقطع متوسطة ... بررسي مقايسه اي ...

بررسی رابطه هوش هیجانی و پیشرفت تحصیلی پایان نامه رایگان

هوش هيجاني و پيشرفت تحصيلي - کانون فرهنگی آموزش www.kanoon.ir › مشاوره › مقالات مشاوره ای Apr 8, 2012 - هوش هيجاني به قابليت فرد در …

بررسي تأثير هوش هيجاني در موفقيت و پيشرفت تحصيلي دانش آموزان

بررسي تأثير هوش هيجاني در موفقيت و پيشرفت تحصيلي دانش ... تحصیلی دانش آموزان مقطع ...

روش تحقیق جدید | پایان نامه ، پروژه های نرم افزاری، تحقیق ...

... و پيشرفت تحصيلي در دانش ... آموزان دختر مقطع متوسطة ... بررسي مقايسه اي ...

بررسی رابطه هوش هیجانی و پیشرفت تحصیلی پایان نامه رایگان

هوش هيجاني و پيشرفت تحصيلي - کانون فرهنگی آموزش www.kanoon.ir › مشاوره › مقالات مشاوره ای Apr 8, 2012 - هوش هيجاني به قابليت فرد در …

عناوین پایان نامه های رشته روانشناسی عمومی - تهران رساله

01/00001/00006/00011 بررسي مقايسه‌اي ... با پيشرفت تحصيلي دانش ... هوش هيجاني و پيشرفت ...

بررسی رابطه هوش هیجانی و عزت نفس با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

عزت نفس و پيشرفت تحصيلي دانش ... بررسي رابطه هوش هيجاني و ... دانش آموزان متوسطه و ...

هوش هیجانی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پایان نامه و مقاله

... هيجاني با پيشرفت تحصيلي ... مقايسه‌اي-هوش-هيجاني-و ... در دانش آموزان مقطع متوسطه)) ...

دانلود پاورپوينت جامع وکامل درباره خانه رجائی مشهد

پاورپوینت در مورد قانون بازنشستگي پيش از موعد در مشاغل سخت و زيان آور

دانلود قلم موی گلهای ساده ّFloral

پاورپوینت درباره اداره شرکت

تحقیق درباره. انواع سیم و طریقه ی سیم کشی

مقاله درباره: اصول اوليّه برش با آب

پاورپوینت گندزدایی آب با استفاده از اشعه فرابنفش (UV)

تحقیق درمورد تهيه و كاربرد مواد افزودني در روغنهاي روان كننده

اعجاز علمي قرآن

تحقیق درمورد روش استفاه از دستگاه جوجه کشی