دانلود رایگان


درمورد آيين دادرسي افتراقي ناظر بر جرائم عليه امنيت - دانلود رایگاندانلود رایگان درمورد آیین دادرسی افتراقی ناظر بر جرام علیه امنیت 34ص

دانلود رایگان درمورد آيين دادرسي افتراقي ناظر بر جرائم عليه امنيت فرمت فایل:ورد


لینک بازاریابی اختصاصی فروشگاه دانشکده ها:http://filesell.ir/loginform.php?rid=32636&pps=32636
تعداد صفحه : 34 صفحه


‏آيين دادرسي افتراقي ناظر بر جرائم عليه امنيت
‏چكيده
‏تأمين نظم و امنيت عمومي و ايجاد ثبات دائمي در حاكميت سياسي، منفعت اولويت دار مهمي است كه دغدغه قانونگذاران را در دهه هاي اخير در راستاي گسترش تضمينات در تمامي مراحل دادرسي و نيز تأمين دادرسي عادلانه از ياد برده است. سياست كيفري ايران در قبال جرائم عليه امنيت و نيز سياست كيفري فرانسه در زمينه جرائم تروريستي و جرائم عليه منافع اساسي ملت داراي مشخصات و ويژگيهاي مهمي است كه مي توان آنها را با عنوان جلوه هاي دادرسي افتراقي بررسي كرد.
‏در اين نوشتار تلاش شده است كه با تكيه بر متون قانوني هر دو كشور، جلوه هاي خاص دادرسي ناظر بر جرائم عليه امنيت ترسيم شود. جلوه هاي ويژ ه اي كه مي تواند به تدريج زمينه هاي شكل گيري حقوق كيفري امنيت مدار را در قواعد دادرسي اين دو كشور به وجود آورد.
‏مقدمه
‏تنظيم آيين دادرسي كيفري و انتخاب ضمانت اجراهاي كيفري را مي توان صورتهاي مختلفي از همان واكنش دستگاه عدالت كيفري به رفتار مجرمانه بزهكاران قلمداد كرد. اين صورتهاي متفاوت به دليل ارتباط آنها با حقوق طبيعي و بنيادين انسانها، امروزه از مملوس ترين و عيني ترين اجزاء و عناصر سياست جنايي كشورهاست.
‏قواعد آيين دادرسي كيفري جاي بسيار بااهميت و در عين حال هنوز ناشناخته اي را در تدوين سياست جنايي سنجيده تقنيني به خود اختصاص مي دهد. قواعدي كه ممكن است براي تأمين و حفظ و حمايت بهتر از حقوق و آزاديهاي افراد جامعه به كار گرفته شود و يا خود به ابزار شكلي در راستاي تأمين هدف سركوبگري حقوق جزا تبديل شود و از اين طريق سهم خاصي را در امر مبارزه با رفتارهاي مجرمانه بر عهده گيرد؛ از اين رو، سازمان دهي و تنظيم مقررات آن، نيازمند دقت و گزينش انتخابهاي اساسي و مهم است. تنظيم قواعد دادرسي كيفري داراي چنان جايگاه مهمي است كه بسياري از كشورهاي اروپايي در دهه هاي اخير، بار ها اصلاحات تقنيني گسترده اي را با استفاده از تجارب ساير كشورها در مقررات آيين دادرسي كيفري خود اعمال كرده اند. سمت و سوي كلي ناظر بر اين اصلاحات را مي توان حمايت شايسته و سنجيده از حقوق و آزاديهاي شهروندان در تمامي مراحل دادرسي اعلام كرد. قانون اصلاحي مهم 15 ژوئن 2000م. فرانسه را در اين راستا به عنوان نمونه مي توان اشاره كرد. قانون اصلاحي كه در زمينه دگرگوني نزديك به 300 ماده قانوني آيين دادرسي كيفري را فراهم كرده و به جهت تأمين و تضمين بهتر برخي اصول مهم حقوقي، مانند اصل برائت، تحولاتي در راستاي گسترده تضمينات در مراحل گوناگون دادرسي ايجاد كرده است؛[1] در واقع، تلاش متوليان سياست جنايي كشورها براي توسعه تضمينات دادرسي مبتني بر اين رويكرد بوده است كه تأمين امنيت و زوال ترس ناشي از ارتكاب جرائم در اجتماع نيز تنها با تأمين دادرسي معقول و منطقي به همراه تضمين ساير حقوق و آزاديهاي تمامي افراد اجتماع به دست مي آيد.
‏با اين وجود، قواعد دادرسي ناظر بر جرائم عليه امنيت در حقوق كيفري ايران و فرانسه اهداف ديگري را نيز دنبال كرده است؛ ارتباط نزديك جرائم عليه امنيت با مسئله حاكميت ملي و نظم عمومي، دغدغه قانونگذاران را در زمينه رعايت تضمينات دادرسي از ميان برده است؛ از اين رو، به موازات آن كه اصلاحات قواعد دادرسي در ساير جرائم در راستاي گستره تضمينات قرار داشته، در زمينه جرائم عليه امنيت، هدف اصلي تحديد تضمينات دادرسي بوده است. شيوه دادرسي ناظر بر لطمات عليه منافع اساسي ملت و جرائم تروريستي در حقوق فرانسه و جرائم عليه امنيت عمومي و حاكميت سياسي در حقوق ايران، داراي جلوه هاي خاصي است كه مي توان آنها را به صورت ويژه بررسي كرد.
‏از اين روســت كه از يك طرف، قانـــونگذار با رويكـــردي فراملي و نيز چشم پوشي از مراعات اصل سرزميني بودن قوانين كيفري، حاكميت قوانين مرتبط با جرائم عليه امنيت را به دلايل مختلفي، همچون عدم اعتماد لازم به ساير دولتها در رسيدگي به اين جرائم تا فراتر از قلمرو سرزميني كشور گسترش داده است (صلاحيت فراملي) كه بررسي آن نياز به مقاله مستقلي دارد و از طرف ديگر، به سبب دلايلي همچون تسريع در واكنش كيفري مؤثر و اعمال مجازاتهاي شديد، به ايجاد دادگاههايي اختصاصي در كنار دادگاههاي عمومي براي رسيدگي خاصي به اين جرائم متمايل شده است (1. دادگاه اختصاصي)؛ در كنار موارد فوق، بررسي كيفيت تضمينات دادرسي ناظر بر اين جرائم نيز حائز اهميت است. به دليل سياست كيفري متفاوت قانونگذار در مورد ميزان و كيفيت تضمينات دادرسي است كه بايد از تضييعات ايجادشده نسبت به اين جرائم نيز سخن به ميان آورد (2. تحديد تضمينات دادرسي).
‏1. دادگاه اختصاصي
‏امروزه در نظامهاي حقوقي كشورهاي مختلف محاكم اختصاصي وجود دارند كه به دلايلي همچون نوع جرائم ارتكابي، شرايط خاص زماني وقوع جرم و نيز وضعيت ويژه مجرمان به امور خاصي رسيدگي مي كنند. گرچه ايجاد صلاحيت اختصاصي براي رسيدگي به جرائم اطفال و يا جرائم خاص نظامي براي دادگاههاي اختصاصي اطفال و دادگاههاي نظامي بر مبناي ضرورت اعمال سياستهاي منعطف كيفري بر دادرسي اطفال و يا وجود پيچيدگيهاي خاص برخي از جرائم نظامي توجيه شده است ليكن وجود محكمه اي اختصاصي براي رسيدگي به جرائم عليه امنيت كشور، به دلايل تاريخي و يا وجود قواعد خاص دادرسي، ذهن را متبادر به آن مي سازد كه ممكن است مرتكبان اين جرائم از تضمينات ناظر بر دادرسي جرائم عادي نيز بي بهره بمانند.


درمورد آیین دادرسی افتراقی ناظر بر جرام علیه امنیت 34ص


آیین دادرسی افتراقی ناظر بر جرام علیه امنیت 34ص


دانلود درمورد آیین دادرسی افتراقی ناظر


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


دانلود رایگان پایان نامه ها- همه رشته ها - لیست پایان نامه ...

آيين دادرسي افتراقي ناظر بر جرائم عليه امنيت 34ص. آيين نامه حرفه اي وكلاي دادگستري ...

ضابطان دادگستري و تکاليف آنها در قانون آيين دادرسي کيفري

قانون آيين دادرسي کيفري مصوب 92 اصلاحي 24/ 3/ 94 ضمن تعريف ضابط دادگستري و مشخص کردن مصاديق آن به بيان تکاليف آنها پرداخته است.

تکثیرسازان > مقالات رایگان دانشجویی > حقوق و فقه - تحقیق و ...

آيين دادرسي افتراقي ناظر بر جرائم عليه امنيت. 34 ... آئين دادرسي افتراقي ناظر بر جرايم ...

کارآفرینیdoc - bargozideha.com

... آيين دادرسي افتراقي ناظر بر جرائم عليه امنيت 34 3 آيين ... به جرائم عليه ...

دانلود رایگان پایان نامه ها- همه رشته ها - لیست پایان نامه ...

آيين دادرسي افتراقي ناظر بر جرائم عليه امنيت 34ص. آيين نامه حرفه اي وكلاي دادگستري ...

دانلود رایگان تحقیق و پروژه و پایان نامه های dociran.com ...

دانلود رایگان تحقیق حقوق و فقه تحقیق رایگان حقوق و فقه مقاله حقوق و فقه مقالات حقوق و ...

دانلود رایگان تحقیق و پروژه و پایان نامه های dociran.com ...

دانلود رایگان تحقیق حقوق و فقه تحقیق رایگان حقوق و فقه مقاله حقوق و فقه مقالات حقوق و ...

دانلود فایل گزارش كار آزمايشگاه الكترونيك 1 فیزیک کاربردی ..

دانلود پاورپوینت مديريت منابع انساني پيشرفته

پاورپوینت درباره اصول و اندیشه های تعاونی

ژئوسینتتیک ها: معرفی، کاربرد و وضعیت آنها در جهان و ایران

دانلود پاورپوینت بیماریهای منتقله ازراه گوارش - 79 اسلاید

مقاله تغذيه مناسب براي كودكان دبستاني

تحقیق در مورد كاربردهاي پنوماتيك و هيدروليك در صنعت 90ص

مقاله در مورد خیام شاعر، خیام فیلسوف 33 ص

تحلیل محتوای ریاضی دوم دبستان؛.

پاورپوینت در مورد یک فعالیت جالب..