دانلود رایگان


مقاله کامل بررسي وضعيت سلامت اجتماعي بر اقتصاد و آمادگي جسماني دانش آموزان (word) - دانلود رایگاندانلود رایگان مقاله کامل بررسی وضعیت سلامت اجتماعی بر اقتصاد و آمادگی جسمانی دانش آموزان (word)

دانلود رایگان مقاله کامل بررسي وضعيت سلامت اجتماعي بر اقتصاد و آمادگي جسماني دانش آموزان (word) فرمت فایل : ورد
تعداد صفحه :50
قسمتی از متن :
چكيده
آينده هر جامعه به سلامت كودكان آن وابسته است و جامعه اي پايدار خواهد ماند كه در حفظ ونگهداري و تربيت كودكانش موفق باشد . 6 ساله شهر سراوان در سال 1378 انجام شده است . در اين مطالعه - اين مطالعه به منظور بررسي وضعيت سلامت جسمي دانش آموزان پسر 12بودند ، به صورت نمونه گيري تصادفي - تعداد 400 نفر دانش آموز پسر كلاس هاي اول تا پنجم دبستان شهر سراوان كه در گروه سني 12چند مرحل ه اي انتخاب و از نظر رشد جسمي ) قد ووزن ( بينا ئي ، شنوائي ، دهان ودندان مورد بررسي قرار گرفت ند. جمع آوري اطلاعات از طريق پرسشنامه و برگه ثبت مشاهدات بوده است كه جهت معاينه دانش آموزان از ابزارهائي شامل متر ، ترازو، چارت اسنلن ، دياپازون ، چراغ قوه و آبسلانگ استفاده گرديده است . براي تجزيه وتحليل يافته ها از آزمونهاي آناليز واريانس وآزمون تي استفاده شد . يافته ها نشان دادند كه ميانه قرار گرفته ( N.C.H.S) قد و وزن واحدهاي مورد پژوهش در تمام گروههاي سني پائين تر از صدك بيست وپنجم منحني استاندارد رشد22 % واحدهاي مورد پژوهش به / 28 % و وزن 28 % كودكان مورد پژوهش زير صدك پنجم منحني استاندارد رشد قرار داشت . 7 / بود و قد 5
5% آنها با استفاده از آزمون نجوا دچار كاهش / 0 ) دچار كاهش حدت بينائي در يك يا هر دو چشم بودند و 5 / 0 تا 4 / درجات متفاوتي ( 9شنوائي دريك يا هر دو گوش بودند. 84 % واحدهاي مورد پژوهش دچار پوسيدگي در دندا نهاي شيري يا دائمي بودند . در مقايسه ميانگين قد و وزن واحدهاي مورد پژوهش با مشخصات دموگرافيكي ، در گروههاي سني 8،6 و 9ساله بين ميانگين وزن وقد با تحصيلات وشغل والدين (بخصوص مادران ( ارتباط معني داري وجود داشت.
يافته ها نشان داد كه وضعيت سلامت جسمي وا حدهاي مورد پژوهش مطلوب نبوده و با توجه به اهميت تشخيص زودرس و درمان به موقع بيماريها انجام چنين غربالگريهائي در كودكان سنين مدرسه احساس مي شد.(مجله طبيب شرق ،سال چهارم، شماره 2، تابستان 1381 ، ص61 تا 69).
مقدمه
نتيجه ­گيري
منابع


مقاله کامل بررسی وضعیت سلامت اجتماعی


اقتصاد و آمادگی جسمانی دانش آموزان (word)


مقاله


کامل


بررسی


وضعیت


سلامت


اجتماعی


اقتصاد


آمادگی


جسما


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


تحقیق در مورد دكتر محمد رضا شفيعي كدكني (word)اثر بخشی و اهداف سازمان22 ص

تحقیق در مورد دكتر محمد رضا شفيعي كدكني (word)

تحقیق در مورد کنترل غریزه جنسی 17

دانلود مقاله شهر های دیجیتالی

ویندوز 2003 سرور

دانلود مقاله كالري غذاها

تحقیق درباره آذرخش

پاورپوینت حصول اطمينان از مديريت مناسب بر منابع گروه