دانلود رایگان


مقاله کامل بررسي وضعيت سلامت اجتماعي بر اقتصاد و آمادگي جسماني دانش آموزان (word) - دانلود رایگاندانلود رایگان مقاله کامل بررسی وضعیت سلامت اجتماعی بر اقتصاد و آمادگی جسمانی دانش آموزان (word)

دانلود رایگان مقاله کامل بررسي وضعيت سلامت اجتماعي بر اقتصاد و آمادگي جسماني دانش آموزان (word) فرمت فایل : ورد
تعداد صفحه :50
قسمتی از متن :
چكيده
آينده هر جامعه به سلامت كودكان آن وابسته است و جامعه اي پايدار خواهد ماند كه در حفظ ونگهداري و تربيت كودكانش موفق باشد . 6 ساله شهر سراوان در سال 1378 انجام شده است . در اين مطالعه - اين مطالعه به منظور بررسي وضعيت سلامت جسمي دانش آموزان پسر 12بودند ، به صورت نمونه گيري تصادفي - تعداد 400 نفر دانش آموز پسر كلاس هاي اول تا پنجم دبستان شهر سراوان كه در گروه سني 12چند مرحل ه اي انتخاب و از نظر رشد جسمي ) قد ووزن ( بينا ئي ، شنوائي ، دهان ودندان مورد بررسي قرار گرفت ند. جمع آوري اطلاعات از طريق پرسشنامه و برگه ثبت مشاهدات بوده است كه جهت معاينه دانش آموزان از ابزارهائي شامل متر ، ترازو، چارت اسنلن ، دياپازون ، چراغ قوه و آبسلانگ استفاده گرديده است . براي تجزيه وتحليل يافته ها از آزمونهاي آناليز واريانس وآزمون تي استفاده شد . يافته ها نشان دادند كه ميانه قرار گرفته ( N.C.H.S) قد و وزن واحدهاي مورد پژوهش در تمام گروههاي سني پائين تر از صدك بيست وپنجم منحني استاندارد رشد22 % واحدهاي مورد پژوهش به / 28 % و وزن 28 % كودكان مورد پژوهش زير صدك پنجم منحني استاندارد رشد قرار داشت . 7 / بود و قد 5
5% آنها با استفاده از آزمون نجوا دچار كاهش / 0 ) دچار كاهش حدت بينائي در يك يا هر دو چشم بودند و 5 / 0 تا 4 / درجات متفاوتي ( 9شنوائي دريك يا هر دو گوش بودند. 84 % واحدهاي مورد پژوهش دچار پوسيدگي در دندا نهاي شيري يا دائمي بودند . در مقايسه ميانگين قد و وزن واحدهاي مورد پژوهش با مشخصات دموگرافيكي ، در گروههاي سني 8،6 و 9ساله بين ميانگين وزن وقد با تحصيلات وشغل والدين (بخصوص مادران ( ارتباط معني داري وجود داشت.
يافته ها نشان داد كه وضعيت سلامت جسمي وا حدهاي مورد پژوهش مطلوب نبوده و با توجه به اهميت تشخيص زودرس و درمان به موقع بيماريها انجام چنين غربالگريهائي در كودكان سنين مدرسه احساس مي شد.(مجله طبيب شرق ،سال چهارم، شماره 2، تابستان 1381 ، ص61 تا 69).
مقدمه
نتيجه ­گيري
منابع


مقاله کامل بررسی وضعیت سلامت اجتماعی


اقتصاد و آمادگی جسمانی دانش آموزان (word)


مقاله


کامل


بررسی


وضعیت


سلامت


اجتماعی


اقتصاد


آمادگی


جسما


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه