دانلود رایگان


سئوالات و جواب های درس تئوری مدیریت پیشرفته -16 صفحه -49 سؤال - دانلود رایگاندانلود رایگان سئوالات و جواب های درس تئوری مدیریت پیشرفته

دانلود رایگان سئوالات و جواب های درس تئوری مدیریت پیشرفته -16 صفحه -49 سؤال مشخصات فایل
عنوان:سئوالات و جواب های درس تئوری مدیریت پیشرفته
قسمتی از فایل
1ـ مقایسه تئوری رفتار سازمانی و تئوری سازمان؟
دیدگاهی خرد نسبت به مسائل داشته و بر افراد و گروه های کوچک تأکید دارد بر رفتار درون سازمانها، عملکرد افراد، کارکنان و متغیرهای نگرشی نظیر بهره­وری کارکنان، غیبت در کار، جابجائی در کار و رضامندی شغلی بیشتر، متمرکز است.
رفتار فردی که در فتار سازمانی مورد بررسی قرار گرفته مشتمل بر ادراک، ارزشها، یادگیر، انگیزش و شخصیت است. موضوعات رفتار گروهی که رفتار سازمانی بر آن تأکید می ورزد عبارتند از: نقشها، موقعیت افراد در سازمان، رهبری، دقرت، ارتباطات و تعارض.
در مقابل رفتار سازمانی، تئوری سازمان دیدگاهی کلان نسبت به مسائل سازمانی دارد. واحد تجزیه و تحلیل آن سازمان یا واحدهای فرعی سازمان هستند. تئوری سازمان بر رفتار سازمانهای متمرکز است و تعریفی کلی از اثربخشی سازمان ارائه می دهد. تئوری سازمان نه تنها به عملکرد کارکنان و نگرش­های آنها توجه دارد بلکه با توانائی کلی سازمان برای تطبیق خود با شرایط و همچنین تحقق اهدافش سروکار دارد.
2ـ ویژگی های یک سیستم باز را نام برده و ویژگی وضعیت ثبات، همپایانی، آنتروپی منفی و دورانی را مختصراً توضیح دهید؟
عبارتند از: آگاهی از محیط - باز خورد – ویژگی دورانی – آنتروپی منفی – ثبات وضعیت –حرکت بسوی رشد و توسعه – تعادل بین فعالیتهای نگهدارنده و انطباقی - همپایانی .
ویژگی دورانی؛ سیستم های باز چرخه­ای از حوادثند. ستاده­های سیستم امکاناتی را برای نهاده­های جدیدی که چرخه سیستم را تکرار می­کنند فراهم می­سازد. بایستی برای حفظ حیات سیستم درآمد دریافتی از مشتریان شرکت، کفاف پرداخت به سهامداران و دستمزد کارکنان و باز پرداخت وامها را بنماید.
آنتروپی منفی؛ آنتروپی یعنی میل به زوال – فورپاشی و فنا . یک سیستم بسته بواسطه عدم دریافت انرژی از محیط بتدریج گرایش به فنا خواهد داشت. در صورتی که سیستم باز بدلیل داشتن آنتروپی منفی می­تواند با کسب انرژی بیش از انرژی از دست داده از محیط خود را تجدید قوا نموده و ساختارش را حفظ کند و حتی رشد کرده و از مرگ رهایی یابد.
ثبات وضعیت؛ ورود انرژی به سیستم برای جلوگیری از آنتروپی، میزانی از ثبات در تبادل انرژی را موجب شده که این امر خود منجر به پایداری در سیستم می­گردد. اگر چه جریان مداوم و پیوسته نهاده­های جدید به داخل سیستم وجوددارد و جریان خروجی سیستم نیز حالت یکنواخت را داراست ولی ویژگی تعادل سیستم همچنان به قوت خود باقی می­ماند. پس یک سیستم باز ضمن آنکه در تبدیل نهاده­ها به ستاده های خود فعال بوده و تغییر می­کند اما در طی زمان از ثباتی نسبی برخوردار است.
همپایانی؛ یک سیستم می­تواند از شرایط اولیه مختلف بوسیله راه­های متعدد به یک هدف نهائی نائل آید. می­تواند با نهاده­ها و فرآیندهای پردازش مختلف اهدافش را محقق سازد. شما را ترغیب می­کند به جای اینکه تعداد محدودی راه­حل­های جدید را برای حل یک مسئله مدنظر قرار دهید در جستجوی تعداد زیادی راه­حل برآیید.
3ـ مراحل پنجگانه چرخه حیات سازمانها را نام برده و مرحله رسمیت و کنترل را مختصرا توضیح دهید؟
1ـ مرحله کارآفرینی؛ 2- مرحله شکل گیری اولیه؛ 3-مرحله رسمیت و کنترل؛ 4-مرحله پیچیده شدن ساختار؛ 5-مرحله افول؛
مرحله رسمیت و کنترل: ساختار تثبیت؛ قوانین و رویه­ها به سازمان تحمیل؛ نوآوری تاکید نمی­شود؛ کارائی و ثبات مورد نظر است؛ تصمیم گیرندگان در پست­های ارشد اجرائی قرار گرفته و با قدرتی که دارا هستند سازمان را اداره و حفظ می­کنند. در این مرحله سازمان بطور رسمی شکل گرفته، نقش­ها طوری مشخص می­شوند که حرکت کارکنان تهدیدی برای سازمان محسوب نشود.
4ـ پیش فرض­های رویکرد نیل به هدف در سازمان­ها کدامند؟
سازمان­ها، پدیده­هایی عقلایی بوده و در پی تحقق هدفند و دستیابی موفقت­آمیز به هدف معیاری مناسب برای سنجش اثربخشی، مستلزم پیش فرض­های دیگری است که باید معتبر باشند تا تحقق هدف به عنوان معیار اثربخشی سازمانی مورد استفاده قرار گیرد.
ـ داشتن اهداف نهائی
ـ مشخص بودن اهداف و تعریف آنها جهت درک بهتر
ـ قابل کنترل و اداره بودن اهداف
ـ توافق عمومی و اجماع بر روی اهداف
ـ قابل اندازه گیری بودن پیشرفت به سوی هدف
5ـ رویکرد ذینفعان استراتژیک به سازمان را بطور مختصر توضیح دهید؟
سازمانی اثربخش است که خواسته های عوامل محیطی که خود را که تداوم حیات سازمان مستلزم حمایت آنهاست برآورده کند و صرفاً می­خواهد خواسته­های کسانی را که در محیط سازمان قرار داشته و می­توانند بقاء سازمان را تهدید کنند، ارضا نماید. مانند روابط دانشگاه با مجلس قانونگذاری کشور، نهادهای دولتی تلاش زیادی صرف ارتباط با قانونگذاران می­کنند. کوتاهی در برقراری ارتباط با قانونگذاران در مجلس، اثرات معکوس روی بودجه دریافتی دانشگاه دولتی دارد. در مقابل، اثربخشی دانشگاه خصوصی، کمتر تحت تأثیر این مسئله قرار دارد که آیا دانشگاه با افراد کلیدی در مجلس روابط حسنه دارد یا نه؟
6ـ رویکرد ارزش رقابتی به سازمان را بطور مختصر توضیح دهید؟
اثربخشی سازمانی در گرو شناسائی همه متغیرهای کلیدی در حیطه اثربخشی و سپس تعیین اینکه چگونه این متغیرها به هم مرتبط شوند. موضوع اصلی مورد تأکید این رویکرد این است که معیارهایی که شما در ارزیابی اثربخشی سازمان برای آنها ارزش قائل بوده و مورد استفاده قرار می دهید متکی به این است که شما چه کسی بوده و چه منافعی را مدنظر دارید. سهامدار، عرضه کنندگان مواد اولیه، مدیریت و ... اگر بنا باشد یک سازمان را مورد ارزیابی قرار دهند، ارزیآبی آنها از اثربخشی این سازمان کاملا متفاوت خواهد بود.


سئوالات و جواب های درس تئوری مدیریت پیشرفته


مقایسه تئوری رفتار سازمانی و تئوری سازمان


رویکرد ذینفعان استراتژیک به سازمان را بطور مختصر توضی


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


دانلود رایگان سوالات و پاسخ دکتری 97 - کنکور

ترجمه تخصصی ترجمه متون دانشگاهی به صورت تخصصی ارزان و سریع صفحه ای 2800تومان

دانلود سوالات و پاسخ ارشد 97 همه رشته ها - کنکور

ترجمه تخصصی ترجمه متون دانشگاهی به صورت تخصصی ارزان و سریع صفحه ای 2800تومان

دانلود سوالات و پاسخ ارشد 97 همه رشته ها - کنکور

ترجمه تخصصی ترجمه متون دانشگاهی به صورت تخصصی ارزان و سریع صفحه ای 2800تومان

دانلود پاورپوینت مقدمه ای بر عناصر واسطه

تکست دیسلاو ب نام خاطرات تلخ

دانلود جدول شناسايي فرايندها

یک فایل شامل معرفی و توضیحات کامل در مورد تاکوژنراتورها

گوجه فرنگی 25 ص

تحقیق درباره سنجش پرونده ای

تحقیق درباره ی مواد اولیه پروتئین حیوانی در تغذیه طیور 14ص

پاورپوینت کسرهای مساوی ریاضی ششم

پاورپوینت تسعير ارز (استاندارد حسابداري شماره 16)

مجله فوتبالی ورد ساکر