دانلود رایگان


تحقیق آماده در مورد نقش مردم در مشروعيت حاكميت‏ - دانلود رایگاندانلود رایگان داک فارسی بانک جامع تحقیق آماده و مقالات جهت استفاده عموم الخصوص دانش آموزان و دانشجویان

دانلود رایگان تحقیق آماده در مورد نقش مردم در مشروعيت حاكميت‏
عنوان : نقش مردم در مشروعيت حاكميت‏
فرمت : word - doc - ورد 2003 ( قابل ویرایش و اجرا در کلیه آفیس ها )
تعداد صفحات : 34 صفحه - صفحه آرایی شده آماده چاپ ، صحافی و ارائه
فونت های استفاده شده : b titr و b trafic (دانلود فونت های مورد نیاز)
پشتیبانی : 09393453403 - 24 ساعته پاسخگو شما عزیزان هستیم - محمدی
فهرست :

چكيده‏ 3
مقدمه‏ 3
1- مشروعيت الهى و مقبوليت مردمى‏ 6
2- تصدى حكومت، منوط به رأى اكثر مردم‏ 8
3- مشروعيت «الهى» در عصر حضور و مشروعيت «الهى- مردمى» در عصر غيبت‏ 9
4- مشروعيت «الهى» در عصر حضور و مشروعيت «مردمى» در عصر غيبت‏ 11
5- مشروعيت «مردمى» 12
جمع‏‌بندى و نقد و بررسى‏ 12
دلايل ديدگاه دوم و نقد و بررسى آن‏ 13
امام خمينى و مشروعيت حكومت‏ 21
دلايل عدم جواز حكومت تحميلى‏ 27
نتيجه‏‌گيرى‏ 30
منابع‏ 31
پی نوشت ها: 33چکیده :
آيا حكومت اسلامى غير از آنكه الهى است، از نظر مشروعيت، به‏خواست و رضايت مردم نيز بستگى دارد يا نه؟ در پاسخ به اين سؤال، پنج ديدگاه قابل طرح است كه ديدگاه «مشروعيت مردمى» از حريم بحث فعلى ما خارج است.
دلايل نصب امام معصوم در عصر حضور- كه مورد اتفاق علماى شيعه است- و نيز نصب فقيه عادل در عصر غيبت- كه ديدگاه مشهور فقها است- باعث مى‏شود كه ديدگاه مبتنى بر استحاله نصب فقها (به حسب مقام ثبوت) و يا ناتوانى ادله اثبات ولايت فقيه (به حسب مقام اثبات) از اساس باطل باشد. چنانكه ديدگاهى كه معتقد است حاكميت در عصر غيبت به مردم واگذار شده است، بدون دليلِ معتبر است.
دلايل قائلين به «تصدى حكومت، منوط به رأى اكثريت مردم» نيز ناكافى است، بنابراين از ميان ديدگاه‏هاى مطرح شده، تنها، ديدگاه نصب امام معصوم در عصر حضور و نصب فقهاى عادل در عصر غيبت كه همان نظريه مشروعيت الهى و مقبوليت مردمى است، باقى مى‏ماند كه بر اساس آن مردم از نظر منبع مشروعيت، نه نقشى در اعطاى ولايت دارند و نه مشروعيت تصدى امور به‏خواست و رضايت بستگى دارد. بلكه صرفاً زمينه‏ساز تحقق حكومت مشروعند. امّا اين هرگز به‏معناى جواز و مشروعيت تحميل خود بر مردم و برقرارى حكومتى تحميلى نيست.

مقدمه :
آيا حكومت اسلامى از نظر مشروعيت به‏خواست و رضايت مردم هم بستگى دارد؟ آيا غير از «الهى‏بودن» كه معيار اسلامى‏بودن دولت از نظر منبع مشروعيت به‏شمار مى‏رود، «مردمى‏بودن» هم معيار ديگرى از اين جهت است يا دولت اسلامى از نظر منشأ مشروعيت، «تك منبعى» است؟ آيا همين كه حكومت، جنبه الهى داشته باشد، براى اسلامى‏بودن كافى است يا افزون بر آن بايد بر رأى و رضايت مردم هم متكى باشد؛ به‏گونه‏اى كه اگر خواست و رضايت مردم در اصل تأسيس حكومت يا انتخاب زمامداران و يا نظارت بر رفتار و عملكرد حكومت، دخالت نداشته باشد، حكومت، فاقد مشروعيت بوده، نمى‏توان آن را اسلامى شمرد؟
به بيان ديگر، براى اسلامى‏بودن حكومت، از نظر منبع مشروعيت، مردم چه نقش و جايگاهى دارند؟ آيا مردم را مى‏توان منبع ديگر مشروعيت حكومت اسلامى دانست؛ به‏گونه‏اى كه حكومت اسلامى داراى مشروعيت دوگانه باشد و بتوان آن را الهى- مردمى خواند يا براى اسلامى‏بودن، همين كه الهى باشد، كافى است؟ يا تصوير سومى مى‏توان ارائه كرد؟ به اين معنا كه مشروعيت حكومت، الهى است، امّا از مجراى اراده و خواست مردم مى‏گذرد. در نتيجه، مشروعيت حكومت از نظر منبع آن، دوگانه و در عرض هم نيست، بلكه اگر اراده مردم هم در اين زمينه مؤثر باشد، در طول اراده الهى است؟
اين مقاله، بخشى از فصل يكم اثرى پژوهشى با عنوان «معيارهاى اسلامى‏بودن حكومت» است كه در آن، پس از بيان مفاهيم و معانى حكومت اسلامى در چهار فصل، معيارهاى اسلاميت حكومت از نظر «منبع مشروعيت»، اهداف و آرمانهاى حكومت، «ويژگيهاى رهبرى» و «وظايف دولت» با استناد به دلايل عقلى و نقلى، مورد بحث قرار گرفته است و ضمن نقد نظريات ديگر، معيارهاى حداقلى اسلامى‏بودن حكومت تبيين شده است. در فصل نخست آن اثر «الهى‏بودن حكومت» از نظر منبع مشروعيت به‏عنوان نخستين معيار اسلامى‏بودن حكومت با استناد به دلايل چهارگانه به اثبات رسيده، سپس در ذيل آن بحث تفصيلى، به «نقش مردم در مشروعيت حكومت» پرداخته شده است كه اكنون اين بحث پيش روى خوانندگان محترم است.

منابع :

1. قرآن كريم.
2. نهج البلاغه.
3. ابن ابى الحديد، عبدالحميد، شرح نهج البلاغه، احياء الكتب العربيه، الطبعة الثانى، 1387 ق، ج 1.
4. ابن اثير، اسد الغابة، بيروت، دار احياء التراث العربى، بى‏تا.
5. ابن طاووس، كشف المحّجة لثمرة المهجة، النجف الاشرف، المطبعة الحيدرية، 1307 ق.
6. ارسطا، محمدجواد، «اهتمام به آراى عمومى و ديد مردم در نگاه على عليه السلام»، فصلنامه حكومت اسلامى، پاييز 1379، ش 17.
7. امام خمينى، صحيفه امام، تهران، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى (ره)، چ 3، 1379، ج 20 و 21.
8. بازرگان، مهدى، خدا و آخرت؛ هدف بعثت انبياء، جزوه سخنرانى مورخه 1/ 11/ 1371.
9. بهشتى، سيدمحمد، جاودانه تاريخ، (گفتارها (1)، امامت، رهبرى و ولايت)، تهران، انتشارات روزنامه جمهورى اسلامى، چ 1، 1380.
10. حائرى يزدى، مهدى، حكمت و حكومت، بى‏جا، بى‏تا.
11. حكومت در اسلام، (مقالات سومين كنفرانس وحدت اسلامى)، تهران، سازمان تبليغات اسلامى، چ 1، 1364 ش.
12. سروش، عبدالكريم، فربه‏تر از ايدئولوژى، مقاله «حكومت دموكراتيك دينى».
13. سروش، محمد، «سرّ قعود»، فصلنامه حكومت اسلامى، پاييز 1384، ش 37.
14. شيخ طوسى، محمد بن حسن، الامالى، قم، دار الثقافة للطباعة و النشر و التوزيع، 1414 ق.
15. طباطبايى يزدى، سيدمحمدكاظم، العروة الوثقى، تهران، دار الكتب الاسلاميه، بى‏تا.
16. طبرسى، احمد بن على، الاحتجاج، تحقيق شيخ ابراهيم بهادرى و شيخ محمد هادى، تحت اشراف آيةاللّه شيخ جعفر سبحانى، تهران، دار الاسوة، الطبعة الثانى، 1416 ق.
17. مجلسى، محمدباقر، بحار الانوار، بيروت، دار احياء التراث العربى، چ 3، 1403 ق، ج 36، 40 و 44.
18. مطهرى، مرتضى، مجموعه آثار، تهران، انتشارات صدرا، چ 4، 1378 ش، ج 17.
19. منتظرى، حسينعلى، دراسات فى ولاية الفقيه و فقه الدولة الاسلاميه، قم، مركز العالمى للدراسات الاسلامى، الطبعة الاولى، 1408 ق، ج 1.
20.----------، نظام الحكم فى الاسلام، نشر سرابى، چ 1، 1380 ش.
21. موسوعة كلمات الامام الحسين عليه السلام، لجنة الحديث، معهد تحقيقات باقر العلوم، قم، دار المعروف، چ 1، 1415 ق.
22. نجفى، محمدحسن، جواهر الكلام، تصحيح و تحقيق محمود قوچانى، بيروت، دار احياء التراث العربى، چ 7، بى‏تا، ج 32.
23. ورعى، سيدجواد، مجموعه اسناد و مدارك تدوين و بازنگرى قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران، موجود در دبيرخانه مجلس خبرگان رهبرى، 1384.
24.------------، مبانى و مستندات قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران به‏روايت قانونگذار، قم، انتشارات دبيرخانه مجلس خبرگان رهبرى، 1386.[22]


منابع از کتب معتبر علمی می باشد.
لینک دانلود را پس از پرداخت دریافت می کنید .
پرداخت توسط کلیه کارت های عضو شتاب امکان پذیر است .


تحقیق


مقاله


کارآموزی


پروژه


نمودار


پاورپوینت


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه