دانلود رایگان


دانلود فایل گزارش کارآموزی تربیت بدنی و ورزش .. - دانلود رایگاندانلود رایگان کافی نتی کامل برای تمام مردم ایران زمین.پشتیبانی: همه روزه از ساعت 8 صبح تا 10 شب. از طریق تلگرام پاسخگو هستیم. در صورت نیاز تماس بگیرید: 09363751972

دانلود رایگان دانلود فایل گزارش کارآموزی تربیت بدنی و ورزش .. گزارش کارآموزی تربیت بدنی و ورزش
فرمت فایل: ورد
تعداد صفحات:111مقدمه اي :
تربيت بدني و ورزش ، هم از ديدگاه تاريخ و هم از ديدگاه فرهنگ، به اين دليل که با ملل مختلف جهان سروکار دارد جالب و شايان توجه است از ديدگاه تاريخ و با تحقيق در ادوار گذشته مي توان فهميد که کدام ورزش در کدامين سرزمين شکل گرفته است و چگونه به کشورهاي ديگر راه يافته است و سير تحول و تعالي آن چگونه بوده است، مثلا" مي توان فهميد که ورزش چوگان که يک ورزش باستاني است ابتدا به چين و ژاپن و سپس به يکي از ايالت هند که در مرز برمه قرار دارد راه يافته و از آنجا به تبت و از همان طريق، به اروپا و آمريکا کشانده شده است . يا اينکه گاوبازي که ورزش متداول اسپانيايي ها است آنطور که از لوحه هاي سنگي يافت شده و در حفاري هاي هندوستان بر مي آيد حدود 3000سال قبل در اين سرزمين رايج بوده و 1000 سال پس از آن به جزيره (کرت) در يونان راه يافته و از آنجا به دشتهاي سرسبز ناحيه شمالي يونان کشيده شده و 500 سال بعد ، در شهر رم متداول شده و امروز در اسپانيا و در ميان قبايل باسک رايج است و نيز مي توان دريافت که تربيت بدني و ورزش در آغاز جنبه اساطيري داشته جنبه رمانتيک و گاهي حماسي نيز دارد ، همواره به صورت يک پديده تربيتي مطرح بوده است .
جالب تر اين است که بسياري از نوشته ها و نقوش مانده از روزگار باستان نشان مي هند که انسان از آغاز خلقت ميل به مبارزه با قدرت هاي برتر با خود را داشته يعني از همان زمان که نيروهاي طبيعت را شناخته، براي هر يک خدايي را متصور شده و الگو قرار داده است مثل آپولو و هرمس در يونان و …. حماسه سراياني چون فردوسي از سرزمين خودمان، هومر بايرون و گوته از سرزمينهاي ديگر از همين سرچشمه زلال به دنياي سرشار از هيجان و شور حماسه راه يافته و به حماسه سرايي پرداخته اند . فراتر از حماسه و افسانه، واقعيت هاي مملوس تاريخي در زمينه تربيت بدني و ورزش است که به عنوان يک پديده اجتماعي، با فرهنگ و آداب و سنن جوامع مختلف درآميخته و همگام و همراه مردم هر زمان بنا به ضرورت ها و نيازها، پديده هاي علم و تکنولوژي را دريافته و به آن پيوند خورده است .
به روايت تاريخ در گذراي زمان انسان به مرحله اي رسيد که از حالت فردي به حالت اجتماعي متمايل شد و اين نياز را احساس کرد که بايستي به حالت جمع درآيد و کسي را به عنوان هماهنگ کننده به سرپرستي جمع بگمارد و طبيعي بود کسي که براي اين مسئوليت انتخاب مي شد بايستي از همه قويتر باشد، بهتر از ديگران نيزه پرتاب کند، چابک تر از همه بدود و در هنر جنگ آوري نيز سرآمد ديگران باشد . انگيزه قويتر بودن و درک اين واقعيت که زندگي انسان بستگي حرکت و جنبش او دارد و توجه به اين اصل که مجموعه اي از حرکات سبب تامين سلامت وجود او خواهد شد، زمينه ساز توجه بيشتر به تربيت بدني و ورزش گرديد و بر اين اساس است که گفته مي شود تربيت بدني و ورزش با حيات بشر توام بوده و حتي درآميخته است همچنانکه گفته مي شود (اولين حرکت انسان در بدو تولد ، نخستين گام در تامين سلامت انسان است ) و مي توان باور داشت که تربيت بدني و ورزش همپاي زمان ،تولد يافته و با تکامل جسم و روح در اين رهگذر ، تربيت و تقويت روحي و رواني انسان به اوج خود رسيده است . با اين نگرش مي توان گفت : انگيزه هاي نخستين براي گرايش به تربيت بدني و ورزش مبتني بر هدف هاي زير بوده است:
  1. 1. تکامل و توسعه استعداد جسماني
  2. 2. ايجاد گروههاي نيرومند براي بهتر زيستن
  3. 3. تقويت جسم براي ارضا احسن برتري جويي
  4. 4. ايجاد سرگرمي
بديهي است در برآوردن اين هدف ها افراد مستعد تر از نظر قوت بدني، بر ديگران برتري داشته اند و در طول زمان ضرورت قدرت بدني بيشتر و لزوم پرداختن به تربيت بدني و ورزش، سبب فرصت هايي براي گروه هاي هوشيارتر شده و به تدريج بازيها و سرگرمي هايي به وجود آمده که موجبات طراوت و نشاط بدن را فراهم ساخت .
به اين ترتيب، تربيت بدني در معناي تقويت بدن و کسب نيرومندي از يک سو سرگرمي ها و بازيهاي سرگرم کننده از سوي ديگر زمينه سازندگي، رشد و تکامل، نوجوانان و جوانان صادر گرديد.
به روايت تاريخ در سرزمين ما به عنوان کشوري کهن که غناي فرهنگي بسياري دارد علاوه بر قدرت بدني و پرورش جسماني تربيت اخلاقي و روحاني نيز پايگاه ويژه اي داشته است . ايرانيان در عين حال که مانند ديگر ملل شرق پايبند به نظام اجتماعي خود بوده اند از روحيه آزادطلبي، احترام و توجه به ارزش هاي فردي و اجتماعي نيز برخوردار بودند. چنانچه در سخن گفتن صريح، در دوستي استوار و در ميهمان نوازي و بخشندگي سرآمد ديگران بودند و پاکيزگي را بزرگترين نعمت حيات مي دانستند .
در کتاب مقدس زرتشت فصل هاي طولاني در فوايد پاکي جسم و جان آمده و از خانواده به عنوان مقدس ترين سازمان اجتماعي ياد کرده و گفته شده است که فرزند داشتن اسباب بزرگي و آبرومندي است . همچنانکه تربيت و تعليم فرزندان اسباب افتخار و سربلندي است . ويل دورانت مولف کتاب تاريخ تمدن در باب اهميت فرزندان در ايران قديم مي گويد : يکي از اصول رايج آن زمان اين بود که مدرسه نزديک بازار نباشد تا دروغ و دشنام و تزوير که در لفظ عام جاري است مايه تباهي اخلاق کودکان نشود و ديگر اينکه آزادانديشي و آمادگي براي پذيرش انديشه هاي تازه چنان بود که در مقابل انديشه هاي بيگانگان از خود تعصب و واکنش هاي تند نشان نمي دادند و هر انديشه تازه اي را با حوصله دقت و علاقمندي مورد بررسي قرار مي دادند و با همين روحيات عالي، شيوه هاي تربيتي خاص را در مورد فرزندان خود اعمال مي کردند و ورزش آن روزها نيز اسب سواري و تير اندازي و شکاربود .
استرابون از روي مدارکي که در دست داشته مي نويسد کودکان تا به جواني برسند مراحل مختلف تربيتي و پرورشي را مي گذرانند که نخستين مرحله آن دوره تربيت خانوادگي بود ابتدا تربيت اخلاقي و دوره مدرسه را مي پيمود . تربيت اخلاقي روحي و معنوي او با آموزش فنون نبرد و فعاليت هاي بدني همراه بود و از طريق جوانان ايران به واسطه صداقت و در نتيجه تعاليم عالي که در کانون خانواده مدرسه و جامعه داشتند از هر گونه نقص اخلاقي مبرا بودند بعد از ظهور اسلام و تجلي آن در ايران پهلوانان نامي ايران آراسته به جميع کمالات و فضايل انساني و کارآمد در فنون ورزش با برگزاري ها و دلاوريهاي خود صفحات زريني را بر تاريخ اين سرزمين کهنسال نقش نمودند . تا عهد صفويه که سياست بر مبناي تشيع آميخته با تربيت ايراني قرار گرفت روحيه جوانمردي و عياري سنتي ايران با ملاک هاي اسلام در آميخته و شيوه اي نوين را پديد آورد .
در اين زمان نيز ورزشهايي چون چوگان، شمشيربازي، اسب سواري، تيراندازي، شکار و شنا و مخصوصا" کشتي پهلواني رواج داشت و جوانان ورزيده اي که مي توانستند نمايشگر قدرت و توانايي خود همراه با خصايل خوب انساني باشند خوش درخشيدند . اما در زمان قاجار نشانه هاي انحطاط اخلاقي در ورزش بروز کرد بخصوص که غرب زدگي به صورت يک پديده اجتماعي در تمامي ابعاد جامعه ايراني ريشه دواند و فرهنگ جديد اروپايي در قالب فلسفه نوين ، علوم، هنرها و تکنولوژي جديد تجلي يافت . با روي کار آمدن رضاخان قدمهايي در جهت قانوني کردن ورزش برداشته شد و قانون اجباري کردن ورزش در مدارس به تصويب رسيد که زمينه ساز تشکيل اولين انجمن ملي تربيت بدني شد . اما نفوذ تمدن غرب چنان شتابي گرفته بود که اين نخستين قدم نيز خط و نشان غربي داشت .
در سال 1320 تربيت بدني به دو بخش متمايز تفکيک شد يعني تربيت بدني آموزشگاهها به وزارت فرهنگ زمان ، ورزش دستجات آزاد و پيشاهنگي به انجمن ملي تربيت بدني واگذار شد، در گذر سالها در اين ساختار هميشه متغير، باز هم تغييراتي پيش آمد و در سه بخش مجزا يعني سازمان تربيت بدني و تفريحات سالم، کميته ملي المپيک و شوراي ورزش بانوان متمرکز شد . در شرايطي که وزارتخانه ها و سازمانهاي مختلف کشوري و لشگري مثل وزارت آموزش و پرورش، وزارت کار و امور اجتماعي، وزارت کشاورزي و تعاون روستايي و ارتش و شهرباني و ژاندارمري هر يک فعاليتهايي را در زمينه تربيت بدني و ورزش آغاز نموده بودند . در سال 1350 سازمان تربيت بدني با قرار گرفتن در بخش معاونت نخست وزيري شکل قانوني تر و مستقل تري به خود گرفت و از اين پس در استان ادارات کل تربيت بدني و هيئتهاي ورزشي عهده دار امور تربيت بدني و ورزش در مرکز سازمان تربيت بدني فدراسيونهاي ورزشي و کميته ملي المپيک ناظر بر فعاليتهاي ورزشي شدند . در سال 1353 به لحاظ برگزاري اين بازيها مجموعه ورزشي آزادي احداث شد و به تناسب گسترش روزافزون ورزش و بنا به ضرورت توجه به اصول علمي تربيت بدني و ورزش که در دنياي غرب به سرعت رو به تکامل و پيشرفت بود به تدريج مدارس و دانشکدههاي تربيت بدني شکل گرفتند و حضور مرتب تيم هاي ورزش در دوره هاي مختلف از جمله بازيهاي المپيک و موفقيتي که در برخي از رشته هاي ورزشي مثل کشتي و وزنه برداري نصيب قهرمانان ايران شد زمينه ساز گسترش علاقه مردم به ورزش گرديد . بعد از پيروزي انقلاب اسلامي تربيت بدني و ورزش نيز مثل بسياري از زمينه هاي فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي، سياسي دستخوش تحول و دگرگوني شد و اخلاق و فرهنگ اسلامي معيار سنجش ها در تمامي زمينه ها ي تربيت بدني و ورزش قرار گرفت . در آغاز توجه به تعاليم اسلام، روايات و احاديثي از پيامبر اسلام (ص) و حضرت علي (ع) و ديگر ائمه اطهار و رهبران، انديشمندان و دانشمندان اسلامي چراغ فرا راه مسئولين ورزشي نهاد و با جستجو در متون علمي، فرهنگي، اسلامي زمينه هاي توسعه فرهنگ اسلامي در تربيت بدني و ورزش فرهم گرديد . با توجه به نظرات کلي اسلام در زمينه ورزش و نظر اجمالي انديشمندان اسلامي در مورد تربيت بدني اين برداشت حاصل شد که جسم عرض روح قرار دارد و نيازهاي جسماني و روحاني انسان بايستي يک جا مورد ارزيابي قرار گيرد با اين که : (کالبد انسان که جايگاه روح انسان است بايستي تقويت شود و از سلامتي کامل برخوردار گردد تا از اين طريق کمال انساني حاصل شود و فرد به کمال مطلوب برسد . غرض از آفرينش انسان اين است که انسان با آگاهي به معبود خويش نزديک شود . بر اين اساس انساني که سالم است و سالم مي انديشد در مسير اين هدف مقدس موفق تر است و نقطه شروع اين مسير دوران کودکي تا مرحله تکامل و تکوين جسم و روح انساني است و براي دستيابي به اين تکامل که هدف غايي است تامين ايجاد امکانات و شرايط مناسب و تدوين سياست و برنامه مدون الزامي است.


گزارش


کارآموزی


تربیت


بدنی


ورزش


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


سامانه ضمن خدمت فرهنگیان - سامانه جامع مدیریت آموزش و ...

تست آزمون : ضمن خدمت , سامانه ضمن خدمت فرهنگیان , ltms.medu.ir , سامانه جامع مدیریت آموزش و ...

نوشته های خواندنی - kianavahdati.com

کیانا وحدتی یک اتفاق بود روزی که آمدی و رهگذرانه درگاه را از غربت رهاندی روزی که آمدی ...

دستورالعمل ثبت نام ترم تابستان 97 پیام نور / دروس قابل ...

به گزارش پایگاه خبری دانشجویان پیام نور : دستورالعمل ثبت نام و انتخاب واحد ترم ...

آیین نامه های پیام نور - پی ان یو نیوز – PnuNews – اخبار ...

شهریه دانشجویان شاهد و ایثارگر در کلیه دانشگاه های کشور رایگان است . هیچ دانشگاهی حق ...

آیین نامه های پیام نور - پی ان یو نیوز – PnuNews – اخبار ...

شهریه دانشجویان شاهد و ایثارگر در کلیه دانشگاه های کشور رایگان است . هیچ دانشگاهی حق ...

دانلود مقاله قاچاق انسان - پروژه دات کام

دانلود تحقیق، مقاله و پروژه های دانشجویی به صورت کاملا رایگان; اشتراک فایل توسط پدید ...

آیین نامه های پیام نور - پی ان یو نیوز – PnuNews – اخبار ...

شهریه دانشجویان شاهد و ایثارگر در کلیه دانشگاه های کشور رایگان است . هیچ دانشگاهی حق ...

دانلود مقاله رایگان ، دانلود مقاله ، دانلود رایگان مقاله ...

دانلود مقاله رایگان , مقاله , سایت دانلود رایگان مقاله , دانلود مقاله isi , دانلود کتاب ...

نمونه موردی معماری موزه پل گتی + تصاویر و نقشه های کامل ...

نمونه موردی معماری موزه پل گتی + تصاویر و نقشه های کامل مجموعه

دانلود مقاله قاچاق انسان - پروژه دات کام

دانلود تحقیق، مقاله و پروژه های دانشجویی به صورت کاملا رایگان; اشتراک فایل توسط پدید ...

نوشته های خواندنی - kianavahdati.com

کیانا وحدتی یک اتفاق بود روزی که آمدی و رهگذرانه درگاه را از غربت رهاندی روزی که آمدی ...

نمونه موردی معماری موزه پل گتی + تصاویر و نقشه های کامل ...

نمونه موردی معماری موزه پل گتی + تصاویر و نقشه های کامل مجموعه

تحقیق درباره. انواع سیم و طریقه ی سیم کشی

خدا کجاست؟

پاورپوینت خیابان شریعتی تهران - آشنایی با مبانی برنامه ریزی کالبدی - 96 اسلاید

گزارش کارآموزی در ایستگاههای تقویت فشار گاز

پاورپوینت خیابان شریعتی تهران - آشنایی با مبانی برنامه ریزی کالبدی - 96 اسلاید

تحقیق جامع DSL02 شبكه 21 ص

قرارداد طبخ غذا برای شرکت ها و مجالس و ادارات(قرارداد خام)

تحقیق آسيب‌شناسي مديريت

پاورپوینت با موضوع تئوری های مدیریت

تحقیق در مورد آشنایی با نظریه های آلبرت بندورا 20 ص