دانلود رایگان


مبانی نظری وپیشینه تحقیق بررسی رابطه بین شایستگی های رهبری روسای شعب و عملکرد تجهیز منابع/وصول مطالبات بانک کشاورزی - دانلود رایگاندانلود رایگان فروشگاه جامع تحقیقات کامپیوتری , مبانی نظری و مقالات دانشجویی

دانلود رایگان مبانی نظری وپیشینه تحقیق بررسی رابطه بین شایستگی های رهبری روسای شعب و عملکرد تجهیز منابع/وصول مطالبات بانک کشاورزی مبانی نظری وپیشینه تحقیق بررسی رابطه بین شایستگی های رهبری روسای شعب و عملکرد تجهیز منابع/وصول مطالبات بانک کشاورزی
بصورت ورد ودر72صفحه
دارای منابع وپیشینه کامل
فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه ی تحقیق... 1
2-1- مقدمه. 1
2-2- بخش اول: شایستگی رهبری.. 2
2-2-1- تعاریف شایستگی رهبری.. 4
2-2-2- ابعاد شایستگی رهبری.. 5
2-2-2-1- قدرت نفوذ رهبر. 7
2-2-2-1-1- نفوذ و قدرت... 9
2-2-2-1-2- تاکتیک های نفوذ. 11
2-2-2-2- تغییر و تحول پذیری.. 14
2-2-2-3- به کارگیری ارزشهای اخلاقی.. 16
2-2-2-3-1- عناصر ارزش اخلاقی.. 19
2-2-2-3-2- معیار ارزش اخلاقی.. 21
2-2-2-4- اهمیت دادن به منابع انسانی.. 24
2-2-2-5- چشم اندازسازی توسط مدیران.. 25
2-2-2-5-1- فرایند ایجاد چشم انداز 27
2-3- بخش دوم: تجهیز منابع و وصول مطالبات... 27
2-3-1 - تجهیز منابع.. 27
2-3-2- عوامل برون سازمانی.. 29
2-3-3- عوامل مؤثر درون سازمانی.. 30
2-3-4- عوامل خدماتی.. 31
2-3-4- 1- تنوع خدمات بانکی.. 31
2-3-4-2- کیفیت خدمات بانکی.. 33
2-3-4-2-1- ویژگی های خاص خدمات بانکی.. 34
2-3-4-3- خدمات بانکداری الکترونیک.... 34
2-3-4-4- مهارتهای تخصصی کارکنان.. 36
2-3-5- توانایی های فنی مورد نیاز در مشاغل بانکی.. 37
2-3-5-1- توانایی های ارتباطی.. 37
2-3-6- عوامل مالی.. 38
2-3-6-1- تسهیلات پرداختی.. 38
2-3-6-2- نرخ سود پرداختی به سپرده ها 39
2-3-6-3- جوائز پرداختی به سپرده گذاران قرض الحسنه. 40
2-3-7- عوامل ارتباطی و انسانی.. 41
2-3-7-1- تبلیغات و بازاریابی.. 41
2-3-7-1-1- بازاریابی در نظام بانکی.. 42
2-3-7-1-2- آمیزه بازاریابی بانکی.. 43
2-3-7-2- رفتار و نحوه ی برخورد کارکنان بانک با مشتریان.. 46
2-3-7-3- رعایت عدالت و عدم تبعیض در ارائه ی خدمات... 46
2-3-7-4- اطلاع رسانی مناسب و ارائه ی آموزش به مشتریان.. 47
2-3-7-5- ویژگیهای فردی مناسب کارکنان.. 47
2-3-7-6- رضایت مشتریان.. 48
2-3-7-6-1- رضایت مشتریان در بانک ها 48
2-3-7-6-2- وفاداری مشتریان در بانک ها 49
2-3-8- عوامل و شرایط فیزیکی.. 49
2-3-8-1- محل استقرار شعب بانک.... 49
2-3-8-2- تعداد شعب بانک.... 50
2-3-8-3- طراحی و زیبایی فضای داخلی و خارجی شعب... 51
2-3-8-4- امکانات فیزیکی شعب بانک.... 52
2-3-9- سپرده گذاری.. 53
2-3-9-1- انـواع سپـرده گذاری.. 53
2-3-9-2- سپرده قرض الحسنه جاري.. 54
2-3-9-3- سپرده قرض الحسنه پس انداز 54
2-3-9-4- سپرده سرمايه گذاري كوتاه مدت... 55
2-3-9-5- سپرده ی سرمايه گذاري بلندمدت... 55
2-4- وصول مطالبات... 56
2-4-1- انواع مطالبات... 56
2-4-2- مطالبات معوق و چرایی ایجاد آنها 57
2-5- بخش سوم: شیوه های تجهیز منابع و تنوع خدمات در بانک کشاورزی.. 61
2-5-1- خدمات بانکداری الکترونیک ( مهرگستر) 61
2-5-2- حساب های بانکی در سیستم مهر گستر. 62
2-5-3- خدمات کارت مهرگستر بانک کشاورزی.. 64
2-5-4- تسهیلات بانک کشاورزی.. 64
2-5-5- صدور ضمانت نامه ی بانکی.. 65
2-6- بخش چهارم: پیشینه پژوهش.... 66
فهرست منابع.. 70
پ

مبانی نظری شایستگی‌های رهبری


مبانی نظری عملکرد تجهیز منابع


مبانی نظری وصول مطالبات


شایستگی‌های رهبری


عملکرد تجهیز منابع


وصول مطالبات


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه
حل مشکل No Service J500fپاورپوینت با عنوان بارداری